นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ และคณะผู้บริหารบีโอไอ มาเยี่ยมชมและพบปะกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

11 พฤษภาคม 2566
     นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ และคณะผู้บริหารบีโอไอ  มาเยี่ยมชมและพบปะกับเจ้าหน้าที่  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1   ในวันที่  28 เมษายน 2566