นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ Mr.Alberto Cosi กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอิตาลีประจำจังหวัดเชียงใหม่

11 พฤษภาคม 2566
     นายวรชาติ  ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ Mr.Alberto Cosi กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอิตาลีประจำจังหวัดเชียงใหม่ และนักลงทุนชาวอิตาลีมาขอคำปรึกษาการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทอาหาร  ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1  ในวันที่ 1  พฤษภาคม  2566