นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ และคณะผู้บริหารบีโอไอ ให้การต้อนรับ Ms.Lisa A.Buzenas กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และคณะ

11 พฤษภาคม 2566
     นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ และคณะผู้บริหารบีโอไอ  ให้การต้อนรับ Ms.Lisa A.Buzenas  กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และคณะ  โดยได้นำเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ รวมถึงโอกาสด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและการท่องเที่ยว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน ที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)   ในวันที่  28 เมษายน 2566