บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "นโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ต่อแต้มการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก SEZ อย่างไร"

19 มิถุนายน 2566
     บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "นโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ต่อแต้มการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก SEZ อย่างไร"
ในวัน พฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น. ผ่านโปรแกรมระบบ ZOOM

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/K6QcUkBbvdj8W5A46

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
สอบถามข้อมูลโทร 0 5524 8111 และ 0 2553 8111 ต่อ 4701- 2 และ 4712
phitsanulok@boi.go.th
https://phitsanulok.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ