บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "LTR VISA (Long-Term Resident Visa)"

10 กรกฎาคม 2566

     ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดการจัดอบรมเรื่อง “LTR VISA (Long-Term Resident Visa)” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนที่ต้องการนำเข้าช่างฝีมือต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามวีซ่าประเภทใหม่ (LTR)

วันและเวลา : วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30 - 12:00 .
 


 

 *** การอบรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวพิมพา ทาใจ โทรศัพท์ 053-294108 และ
นางสาววลัญชญ์รัตน์ วัฒนวรรณกุล โทรศัพท์ 053-294105