กองพัฒนาผู้ประกอบการไทยร่วมกับบีโอไอ(พิษณุโลก) ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สำรวจเส้นทาง กรุงเทพ-แม่สอด เจาะลึกพื้นที่ SEZแม่สอด เยี่ยมชมโรงงาน สร้างเครือข่าย สู่โอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในพื้นที่ศักยภาพแม่สอด จังหวัดตาก"

12 กรกฎาคม 2566
     กองพัฒนาผู้ประกอบการไทยร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (BOI พิษณุโลก) ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สำรวจเส้นทาง กรุงเทพ-แม่สอด เจาะลึกพื้นที่  SEZแม่สอด เยี่ยมชมโรงงาน  สร้างเครือข่าย สู่โอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในพื้นที่ศักยภาพแม่สอด จังหวัดตาก" 
     BOI โดยกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมกับ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (BOI พิษณุโลก) ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการทุกท่าน  เข้าร่วมกิจกรรม 
"ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ SEZ.2023" เส้นทาง : กรุงเทพฯ-นครสวรรค์-แม่สอด-กำแพงเพชร-กรุงเทพฯ  ในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566


เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศจากสำนักงาน BOI มุ่งสู่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โดยท่านจะได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับ BOI หน่วยงานภาครัฐที่จะให้บริการและอำนวยความสะดวกท่านในพื้นที่ พร้อมทั้งสำรวจเส้นทางการค้า และการขนส่งสินค้าที่สำคัญ

ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมได้ตามลิงก์นี้
https://forms.gle/DKhwTP8qwXSYMehD8


หรือสแกนคิวอาร์โค้ด กรอกรายละเอียด 
ทางทีมงานจะติดต่อกลับหลังจากได้รับข้อมูลจากท่าน

สอบถามเพิ่มเติม 
กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย 
สายด่วน คุณสมภพ 0-2553-8184
คุณประภัสสร โทร. 0-2553-8399  (e-mail) prapassorn@boi.go.th
คุณปิยะธิดา  โทร. 0-2553-8402  (e-mail) piyadhida@boi.go.th