ภาพข่าว นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการบีโอไอเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การปรับตัวของอุตสาหกรรมรองรับยุคค่าแรงสูง"

12 กันยายน 2566
     นายวรชาติ  ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1   เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การปรับตัวของอุตสาหกรรมรองรับยุคค่าแรงสูง"  ในกิจกรรมงานแสดงศักยภาพ SMEs ลำพูนและจับคู่ทางธุรกิจ(Business Matching) ของอุตสาหกรรมขึ้นรูป แปรรูปชิ้นส่วน อุปกรณ์และเครื่องจักร (Lamphun Tech Fair 2023) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ณ สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน