บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง "ใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบกับบีโอไอ เพิ่มกำไรกว่าที่คิด"

18 ธันวาคม 2566
     บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง "ใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบกับบีโอไอ เพิ่มกำไรกว่าที่คิด" ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย   ในวันศุกร์ที่ 19  มกราคม 2567 เวลา 8.50 -  12.00 น.
 
ลงทะเบียนร่วมสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย >> https://forms.gle/bEx1RCcLZwHZ1NLz5