บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง "ทำอย่างไร เมื่อต้องเปิดดำเนินการ"

19 มกราคม 2567
     BOI เชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมสัมมนา “ทำอย่างไร เมื่อต้องเปิดดำเนินการ” ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM เพื่อให้ความรู้และเสริมความเข้าใจในระเบียบหลักเกณฑ์
รวมถึงวิธีปฏิบัติข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ทันสมัยให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน หัวข้อ "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัตรส่งเสริม และวิธีการขอเปิดดำเนินการและการแก้ไขโครงการ"
ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 08.50 – 12.00 น.

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  ได้ที่ https://forms.gle/bFh5K2KHks9UDNvQ8 หรือ Scan QR Code
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-294109 ,053-294108