บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง "เทคนิคในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล"

22 กุมภาพันธ์ 2567
     BOI เชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมสัมมนา “เทคนิคในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล” ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM เพื่อให้ความรู้และเสริมความเข้าใจในระเบียบหลักเกณฑ์
รวมถึงวิธีปฏิบัติข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ทันสมัยให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน หัวข้อ "วิธีปฏิบัติด้านบัญชีและการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล" ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.50 – 12.00 น.

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2567  ได้ที่ https://forms.gle/ZmDDVvCrbUmb2AeP7 หรือ Scan QR Code


สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-294108 และ 053-294109

Scan QR เพื่อลงทะเบียน