ข่าวประชาสัมพันธ์ SUBCON THAILAND 2024

05 มีนาคม 2567
     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดย กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิต และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ มีกำหนดการจัดงานนิทรรศการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตของประเทศไทย "SUBCON THAILAND 2024" ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2567 ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา
     การจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 18 งานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้าของผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีคุณภาพจากทั้งในและต่างประเทศ เช่น ชิ้นส่วนโลหะ, ชิ้นส่วนพลาสติก / ยาง, แม่พิมพ์และชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์จับยึด และชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
     สำนักงานฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่แนบมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณระพีพรรม ศรศึก เบอร์โทรศัพท์ 02 553 8111 ต่อ 6163 หรือ อีเมล raphiphan@boi.go.th