คุณดาริกา ทรวงแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม

15 มีนาคม 2567
     คุณดาริกา  ทรวงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม  และผู้ประกอบการทางสังคม (Networking) ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 13  มีนาคม  2567 ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม