รองนายกฯ สมคิด นำทีมจีบกลุ่มทุนยุโรปเล็งโมเดลเยอรมนีขับเคลื่อน "เอสเอ็มอี 4.0" พร้อมถกสภานายจ้างฝรั่งเศส (19/09/2559)

19 กันยายน 2559
     บีโอไอเผย รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลไทย เดินทางไปชังจูงการลงทุนที่ประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนี โดยจะพบปะหารือกับบริษัทชั้นนำของทั้งสองประทเศ รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเยอรมนี เพื่อยกระดับเอสเอ็มอีไทย ไปสู่ "เอสเอ็มอี 4.0" และพบหารือกับสภานายจ้างฝรั่งเศส ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนให้ เอสเอ็มอีฝรั่งเศสไปลงทุนในต่างประเทศ

     นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่าระหว่าง
วันที่ 4-8 ตุลาคม 2559 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะนําคณะรัฐบาลไทยเดินทางไปชักจูงการลงทุนที่ประเทศฝรั่งเศส
และประเทศเยอรมนีโดยมีเป้าหมายสําคัญคือการพบปะหารือกับบริษัทชั้นนําของทั้งสองประเทศ เพื่อ
ชักชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และการหาแนวทางทางยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย เพื่อ
ผลักดันไปสู่นโยบาย "เอสเอ็มอี 4.0"

รายละเอียดเพิ่มเติม