ธุรกิจไทยขานรับทิศทางลงทุนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ยื่นขอลงทุนกิจการ "วิจัยพัฒนา" - "ไบโอเทคโนโลยี" (22/09/2559)

22 กันยายน 2559
     บีโอไอเผย นักลงทุนไทยขานรับนโยบายใหม่บีโอไอ เตรียมลงทุนในกลุ่มวิจัยพัฒนาและไบโอเทคโนโลยี มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ การวิจัยพัฒนาชิ้นส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้า สูตรเครื่องสำอาง วัคซีนป้องกันโรค ยารักษาโรค อาหารสัตว์ชีวภาพซึ่งช่วยลดการใช้ยาเลี้ยงสัตว์

     นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่าภายหลังจากบีโอไอได้เปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการลงทุนมามุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปรากฏว่ามีนักลงทุนไทยและบริษัทคนไทยแสดงความสนใจและยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนหลายราย โดยเฉพาะในด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านไบโอเทคโนโลยี รวมทั้งมีแนวโน้มที่บริษัทของคนไทยจะขยายการลงทุนในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการเก็บข้อมูลการประชุมให้คำปรึกษากับนักลงทุนไทยพบว่า มีบริษัทคนไทยอีกหลายรายที่จะยื่นขอรับส่งเสริม

รายละเอียดเพิ่มเติม