คุณดาริกา ทรวงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ บรรยายเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการลงทุน ประเภทธุรกิจกิจการที่น่าลงทุนและให้การส่งเสริมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพื้นที่ตามจุดยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย

26 เมษายน 2567
     คุณดาริกา  ทรวงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ  บรรยายเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการลงทุน ประเภทธุรกิจกิจการที่น่าลงทุนและให้การส่งเสริมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพื้นที่ตามจุดยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย จัดโดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย