นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 เชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อเรื่อง "สิทธิประโยชน์ BOI กับการลงทุน และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านเครื่องจักรและพลังงานทดแทน"

27 พฤษภาคม 2567
     นายวรชาติ  ชูชม  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) บรรยายในหัวข้อเรื่อง "สิทธิประโยชน์ BOI กับการลงทุน และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านเครื่องจักรและพลังงานทดแทน" ให้กับผู้ประกอบการ ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 อาคารธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 
จัดโดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)