บีโอไอ เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม "นำนักลงทุนจากภาคเหนือแลกเปลี่ยนและเรียนรู้มู่งสู่การสร้างเครือข่ายในภาคตะวันออก"

28 พฤษภาคม 2567