ภาพกิจกรรม "ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 นำผู้ประกอบการจากภาคเหนือศึกษาดูงานในภาคตะวันออก

25 มิถุนายน 2567
     ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1  นำผู้ประกอบการจากภาคเหนือศึกษาดูงานในภาคตะวันออก (เชียงใหม่ - สมุทรปราการ - ชลบุรี - ระยอง - ฉะเชิงเทรา) ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน  2567 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในกิจการของตนเองยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้นำผู้ประกอบการเยี่ยมชมกิจการที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี ด้านการแข่งขัน ได้แก่ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้า รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ , บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)  ผู้นำด้านอุตสาหกรรมการแพทย์  ,  บริษัทเอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องประกอบอาหารและอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ,บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (่บ้านโพธิ์)  เป็นฐานการผลิตรถกระบะและรถเอนกประสงค์ (SUV) รุ่นฟอร์จูนเนอร์ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA  เป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการบริการและดำเนินงานเพื่อบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ