ข่าวหาผู้ร่วมทุน เดือนกันยายน 2559 (24-09-2559)

24 กันยายน 2559
ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้รับการติดต่อจากบริษัทในประเทศและต่างประเทศ แสดงความสนใจหาผู้ร่วมทุนไทยในอุตสาหกรรมต่างๆ ผู้สนในสามารถติดต่อโดยตรงกับบริษัทเหล่านี้ หรือแจ้งความประสงค์มายังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต (ตรงข้ามโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซ่า) จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2553-8111 โทรสาร. 0-2553-8222

รายละเอียดเพิ่มเติม