บีโอไอเปิดเวทีซื้อขายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ ดึงบริษัทชั้นนำในนินคฯเหมราชซื้อชิ้นส่วนผู้ผลิตไทย (26-10-2559)

26 ตุลาคม 2559
บีโอไอเปิดเวทีซื้อขายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมครั้งใหญ่
ดึงบริษัทชั้นนำในนินคฯเหมราชซื้อชิ้นส่วนผู้ผลิตไทย

 
     บีโอไอจับมือนิคมฯเหมราช และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดเวทีนัดผู้ผลิตรายใหญ่พบเอสเอ็มอีกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรอุปกรณ์ หวังขยายตลาดซื้อขายชิ้นส่วนภายในประเทศ

     นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่าวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 บีโอไอ โดยหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD : BOI Unit for Industrial linkage) จะร่วมมือกับบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย (VMC : Venders meet Customers) ครั้งที่ 267-268 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตรายใหญ๋ที่ลงทุนในพื้นที่นิคมฯเหมราชและพื้นที่ใกล้เคียง ได้พบหารือและเจรจาธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ ยายนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม