บอร์ดบีโอไอให้สิทธิประโยชน์ลงทุน 13 โครงการ ดันมูลค่าการใช้วัตถุดิบในประเทศพุ่ง 1.5 หมื่นล้านบาท

31 ตุลาคม 2559
บอร์ดบีโอไอให้สิทธิประโยชน์ลงทุน 13 โครงการ
ดันมูลค่าการใช้วัตถุดิบในประเทศพุ่ง 1.5 หมื่นล้านบาท
 
     นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมบอร์ดบีโอไอ ไฟเขียวให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุน 13 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุนตามโครงการรวม 63,440 ล้านบาท ทั้งกิจการในกลุ่มเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร ปิโตรเคมี กระดาษ พลังงาน เป็นต้น ก่อให้เกิดการใช้วัตถุดิบในประเทศมูลค่ารวมกว่า 15,000 ล้านบาทต่อไป

     นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการในกลุ่มต่างๆ จำนวน 13 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 63,440 ล้านบาท มีมูลค่าการใช้วัตถุดิบในประเทศรวมกว่า 15,220 ล้านบาทต่อปี

รายละเอียดเพิ่มเติม