บีโอไอคลอดมาตรการส่งเสริมเทคโนโลยี เพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจลงทุนเทคโนโลยีเป้าหมาย

08 กุมภาพันธ์ 2560
บีโอไอคลอดมาตรการส่งเสริมเทคโนโลยี เพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจลงทุนเทคโนโลยีเป้าหมาย

     บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี โดยจะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย และกลุ่มบริการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย ยกเว้นอากรนำเข้าเพื่อนำมาใช้ในการวิจัยและพัฒนา และออกมาตรการช่วยเหลือจากอุทกภัยในภาคใต้

     นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ "ประเทศไทย 4.0" และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้บีโอไอออกมาตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี (Technology-based Incentives) ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการย่อย คือ  1.การส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Core Technologies) ซึ่งจะมีการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์เป็นพิเศษกับการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายที่ประเทศไทยมีศักยภาพ โดยมีเงื่อนไขเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม