จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2560

08 พฤษภาคม 2560
News Letter ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2560
  • นำทัพนักลงทุนไทยสำรวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ณ ไต้หวัน
  • กฏหมายใหม่บีโอไอ
  • ภาวะการลงทุนภาคเหนือไตรมาสแรก ในปี 2560
  • ประมวลภาพกิจกรรม
 ดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 1.pdf