จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560

07 กันยายน 2560
News Letter ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
  • มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน
  • สรุปภาวะการลงทุนภาคเหนือครึ่งปีแรกของปี 2560
  • ผู้ประกอบการภาคเหนือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมโรงงานในภาคตะวันออกและงานซับคอนไทยแลนด์ 2017
  • ประมวลภาพกิจกรรม
 ดาวน์โหลดเอกสารจดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 2.pdf