บีโอไอเผยเอกชนลงทุนแล้ว570,000ล้านบาท

09 พฤษภาคม 2560
บีโอไอเผยเอกชนลงทุนแล้ว570,000ล้านบาท
 
     บริษัทชั้นนำของโลกตั้งฐานผลิตในไทย
บีโอไอเผย เอกชนทุ่มลงทุนจริงแล้วกว่า 570,000 ล้านบาท โดยมีทั้งบริษัทชั้นนำของไทยและ
ต่างชาติทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมมั่นใจภายใน 3 ปี จะเกิดการลงทุน
จริงอีกไม่น้อยกว่า 1 ล้านล้านบาท
     นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงภาพรวม
การลงทุนต้งัแต่ปี2559ถึงไตรมาสแรกคือเดือนมีนาคม 2560 ว่า เกิดการลงทุนจริงแล้วคิดเป็นมูลค่ารวม
กว่า 570,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเกิดการลงทุนจริงจากโครงการอื่นๆ ในช่วง 1-3 ปีนี้อีกไม่น้อยกว่า
1ล้านล้านบาท