บีโอไอให้ส่งเสริม 5 โครงการสานฝันคนกรุงฯ ขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-ชมพู-เหลือง

27 กรกฎาคม 2560
บีโอไอให้ส่งเสริม 5 โครงการ
สานฝันคนกรุงฯ ขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-ชมพู-เหลือง

     บอร์ดบีโอไอพิจารณาให้ส่งเสริมการลทุนรวม 5 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 128,000 ล้านบาทเพิ่มส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายสีชมพู และสายสีเหลือง พัฒนาโครงข่ายสาธารณะแก้ปัญหาจราจร ด้าน "โตโยต้า" ลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต
     นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนรวม 5 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 128,177 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม