บอร์ดบีโอไอส่งเสริม "การเกษตรสมัยใหม่" พร้อมส่งเสริมให้เพิ่มขีดแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม - การเกษตร

15 กันยายน 2560
บอร์ดบีโอไอส่งเสริม "การเกษตรสมัยใหม่"
พร้อมส่งเสริมให้เพิ่มขีดแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม - การเกษตร

     บอร์ดบีโอไอสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรก้าวสู่ "อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่" โดยเปิดประเภทกิจการให้ส่งเสริม คือ "กิจการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่" พร้อมส่งเสริมให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร
     นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบนโยบายสำคัญหลายเรื่องภายใต้นโยบาย "ประเทศไทย 4.0" ได้แก่
     1. นโยบายยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่
     2. นโยบายสนับสนุนการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติ
  
รายละเอียดเพิ่มเติม