จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560

14 พฤศจิกายน 2560
News Letter ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560
  • สรุปภาวะการลงทุนภาคเหนือ 9 เดือนแรก ปี 2560
  • เปิด "ศูนย์บุคลากรทักษะสูง" ดึงผู้เชี่ยวชาญ ตอบโจทย์ EEC
  • แนะนำเลขาธิการบีโอไอคนใหม่
  • โครงสร้างใหม่ BOI
  • ประมวลภาพกิจกรรม
 ดาวน์โหลดเอกสารจดหมายข่าว ปีที่ 24 ฉบับที่ 3.pdf