บีโอไอหนุนกิจการออกแบบสมองกลฝังตัว เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับบ้านอัจฉริยะ

18 กันยายน 2560