บีโอไอจับมือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง-กรรมการจัดหางาน เปิดตัวระบบเชื่อมโยงข้อมูลจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

20 กันยายน 2560