บีโอไอเดินหน้าช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเรือ

01 พฤศจิกายน 2560