บีโอไอจับมือแบงก์กรุงศรี-โตเกียวแบงก์สนับสนุนลงทุนไทย-ญี่ปุ่น ย้ำสัมพันธ์ 2 ประเทศ

16 พฤศจิกายน 2560