บีโอไอดึงญี่ปุ่นร่วมสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจของเอสเอ็มอีสองฝ่ายพร้อมจับคู่ธุรกิจในกลุ่มเกษตร อาหาร เครื่องมือแพทย์

22 พฤศจิกายน 2560