บีโอไอเผย ยอดขอลงทุนปี 60 กว่า 640,000 ล้านบาท เล็กดึงดูดการลงทุนเพิ่ม ทั้งอุตฯ เป้าหมาย - อีอีซี

12 มกราคม 2561