บีโอไอหารือ "หอการค้าต่างประเทศในไทย" ชวนลงทุนใน "อีอีซี" - ชู "สมาร์ทวีซ่า" จูงใจนักธุรกิจชั้นนำ

31 มกราคม 2561