ข่าวนโยบาย/ข่าวบอร์ดบีโอไอ

โครงการขนาดใหญ่เตรียมลงทุนกว่า 2 แสนล้านบาท ปตท.ขนส่งก๊าซทางท่อ - นิคมอุตสาหกรรมขยายลงทุนกว่า 7 พันไร่ 29 สิงหาคม 2559

โครงการขนาดใหญ่เตรียมลงทุนกว่า 2 แสนล้านบาท ปตท.ขนส่งก๊าซทางท่อ - นิคมอุตสาหกรรมขยายลงทุนกว่า 7 พันไร่

บอร์ดบีโอไอคลอดนโยบายส่งเสริมการแพทย์ครบวงจร พร้อมออกมาตรการส่งเสริม เมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" 29 สิงหาคม 2559

บอร์ดบีโอไอคลอดนโยบายส่งเสริมการแพทย์ครบวงจร พร้อมออกมาตรการส่งเสริม เมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

บอร์ดบีโอไออนุมัติลงทุนกว่า 1 แสนล้าน กระตุ้นใช้วัตถุดิบกลุ่มเกษตร-ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 15 มิถุนายน 2559

บอร์ดบีโอไออนุมัติลงทุนกว่า 1 แสนล้าน กระตุ้นใช้วัตถุดิบกลุ่มเกษตร-ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

บอร์ดบีโอไอไฟเขียวส่งเสริมการลงทุน 14 โครงการ กิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเดิมลงทุนตามนโยบายคลัสเตอร์ยานยนต์ 29 กุมภาพันธ์ 2559

บอร์ดบีโอไอไฟเขียวส่งเสริมการลงทุน 14 โครงการ กิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเดิมลงทุนตามนโยบายคลัสเตอร์ยานยนต์

ข่าวงานสัมมนา เกาหลีเล็งลงทุน อุตสาหกรรมดิจิทัลในไทย 31 พฤษภาคม 2559

ข่าวงานสัมมนา เกาหลีเล็งลงทุน อุตสาหกรรมดิจิทัลในไทย

หน้า 26 / 26