ข่าวเผยแพร่

บีโอไอรุกส่งเสริมกิจการเอสเอ็มอี 10 เมษายน 2558

บีโอไอรุกส่งเสริมกิจการเอสเอ็มอี ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี – จัดกิจกรรมขยายตลาด บีโอไอจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจสมาชิกหอการค้าไทย-สภาหอกว่า 300 ราย แจงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ใหม่ พร้อมเดินหน้าส่งเสริมความแข็งแกร่งกิจการเอสเอ็มอี ทั้งการให้สิทธิประโยชน์รวมถึงจัดกิจกรรมเปิ ดเวทีแสดงศักยภาพผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเชื่อมโยงไทย

หน้า 3 / 3