ข่าวกิจกรรม

บีโอไอพิษณุโลก เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "เจาะลึกการลงทุนในเขต SEZs ปลุกกระแสพลังงานทดแทน สร้างประโยชน์สู่ชุมชนกับมาตรการเศรษฐกิจฐานราก" 06 กันยายน 2565

บีโอไอพิษณุโลก เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "เจาะลึกการลงทุนในเขต SEZs ปลุกกระแสพลังงานทดแทน สร้างประโยชน์สู่ชุมชนกับมาตรการเศรษฐกิจฐานราก"

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมกิจกรรม Chiang Mai Digital Economy & IT Forum 2022 "On and Beyond" 06 กันยายน 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเชียงใหม่สร้างสรรค์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม Chiang Mai Digital Economy & IT Forum 2022 "On and Beyond" วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 17.30 น. ณ Exhibition Hall อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

บีโอไอเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาเรื่อง "โอกาสและมาตรการสนับสนุนการลงทุนในจังหวัดเชียงราย" 30 มิถุนายน 2565

บีโอไอเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาเรื่อง "โอกาสและมาตรการสนับสนุนการลงทุนในจังหวัดเชียงราย"

บีโอไอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Ready for Take-off : สร้างธุรกิจผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดยุโรป” 07 กรกฎาคม 2565

บีโอไอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Ready for Take-off : สร้างธุรกิจผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดยุโรป”

บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "การใช้งานระบบ BOI e-Services และนโยบายส่งเสริมฯ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ" 08 กรกฎาคม 2565

บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "การใช้งานระบบ BOI e-Services และนโยบายส่งเสริมฯ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ"

บีโอไอ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ "ใช้สิทธิประโยชน์บีโอไอ ไม่ยากอย่างที่คิด" 10 มิถุนายน 2565

บีโอไอ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ "ใช้สิทธิประโยชน์บีโอไอ ไม่ยากอย่างที่คิด"

หน้า 1 / 2