เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา

เอกสารประกอบการสัมมนา "เตรียมรับมือกับหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ" 21 มกราคม 2562

เอกสารประกอบการสัมมนา "เตรียมรับมือกับหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ" วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่

เอกสารอบรม "MOU แรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" 27 สิงหาคม 2561

เอกสารอบรม "MOU แรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"