ภาพข่าวกิจกรรม

นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 พร้อมทีมงาน ต้อนรับคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล 14 พฤศจิกายน 2566

นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 พร้อมทีมงาน ต้อนรับคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพข่าวนายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ร่วมพิธีเปิดโรงงานใหม่ บริษัท พลีโมเวนท์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง 30 ตุลาคม 2566

ภาพข่าวนายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ร่วมพิธีเปิดโรงงานใหม่ บริษัท พลีโมเวนท์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง

ภาพข่าวนายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ร่วมพิธีเปิดโรงงานใหม่ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ฝั่งตะวันตก เฟส 1 (MTL-West phase1) 29 กันยายน 2566

ภาพข่าวนายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ร่วมพิธีเปิดโรงงานใหม่ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ฝั่งตะวันตก เฟส 1 (MTL-West phase1)

ภาพข่าว นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการบีโอไอเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การปรับตัวของอุตสาหกรรมรองรับยุคค่าแรงสูง" 12 กันยายน 2566

ภาพข่าว นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการบีโอไอเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การปรับตัวของอุตสาหกรรมรองรับยุคค่าแรงสูง" ในกิจกรรมงานแสดงศักยภาพ SMEs ลำพูนและจับคู่ทางธุรกิจ(Business Matching) ของอุตสาหกรรมขึ้นรูป แปรรูปชิ้นส่วน อุปกรณ์และเครื่องจักร (Lamphun Tech Fair 2023)

ภาพข่าว นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 เป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง "เส้นทางสู่การเป็น Startup (The 3-Step Startup Journey)" 16 สิงหาคม 2566

ภาพข่าว นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 เป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง "เส้นทางสู่การเป็น Startup (The 3-Step Startup Journey)" ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566

ภาพข่าว ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 บรรยายเรื่อง "ลงทุนกับคนรุ่นใหม่ Young Investor Day เผยเคล็ดลับก่อนการลงทุนกับ BOI" 07 สิงหาคม 2566

ภาพข่าว ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 บรรยายเรื่อง "ลงทุนกับคนรุ่นใหม่ Young Investor Day เผยเคล็ดลับก่อนการลงทุนกับ BOI"

หน้า 1 / 10