ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ร่วมงานแสดงสินค้าในโครงการจับคู่ธุรกิจ LEs vs SMEs 02 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ร่วมงานแสดงสินค้าในโครงการจับคู่ธุรกิจ LEs vs SMEs ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สนง.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 รับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 02 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 รับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรม งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ 11 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรม งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารกีฬา ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ภาพกิจกรรม บริจาคคอมพิวเตอร์ แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อยและโรงแรมบ้านหนองโค้ง จ.เชียงใหม่ 11 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรม บริจาคคอมพิวเตอร์ แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อยและโรงแรมบ้านหนองโค้ง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรม ประชุม "คณะนักลงทุนจากธนาคาร Credit Suisse" ณ โรงแรมสมายล์ ล้านนา จ.เชียงใหม่ 11 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรม ประชุม "คณะนักลงทุนจากธนาคาร Credit Suisse" ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสมายล์ ล้านนา จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 รับคณะนักลงทุนชาวญี่ปุ่น จากบริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 11 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 รับคณะนักลงทุนชาวญี่ปุ่น จากบริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

หน้า 1 / 5