ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมสัมมนา เรื่อง "เงื่อนไขบีโอไอ ไม่ยากอย่างที่คิด" 18 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรมสัมมนา เรื่อง "เงื่อนไขบีโอไอ ไม่ยากอย่างที่คิด" ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ร่วมงานแสดงสินค้าในโครงการจับคู่ธุรกิจ LEs vs SMEs 02 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ร่วมงานแสดงสินค้าในโครงการจับคู่ธุรกิจ LEs vs SMEs ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สนง.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 รับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 02 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 รับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรม งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ 11 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรม งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารกีฬา ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ภาพกิจกรรม บริจาคคอมพิวเตอร์ แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อยและโรงแรมบ้านหนองโค้ง จ.เชียงใหม่ 11 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรม บริจาคคอมพิวเตอร์ แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อยและโรงแรมบ้านหนองโค้ง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรม ประชุม "คณะนักลงทุนจากธนาคาร Credit Suisse" ณ โรงแรมสมายล์ ล้านนา จ.เชียงใหม่ 11 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรม ประชุม "คณะนักลงทุนจากธนาคาร Credit Suisse" ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสมายล์ ล้านนา จ.เชียงใหม่

หน้า 3 / 7