ข่าวนโยบาย/ข่าวบอร์ดบีโอไอ

บีโอไอเคาะลงทุนโรงงานผลิตพืชสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทย 18 พฤศจิกายน 2563

บีโอไอเคาะลงทุนโรงงานผลิตพืชสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทย

บีโอไออัดมาตรการชุดใหญ่กระตุ้นลงทุน ฟื้นอีวี ชูไทยฐานผลิตในภูมิภาค 04 พฤศจิกายน 2563

บีโอไออัดมาตรการชุดใหญ่กระตุ้นลงทุน ฟื้นอีวี ชูไทยฐานผลิตในภูมิภาค

บอร์ดบีโอไอไฟเขียวลงทุนกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท กิจการอีวี-ผลิตไฟฟ้า 04 พฤศจิกายน 2563

บอร์ดบีโอไอไฟเขียวลงทุนกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท กิจการอีวี-ผลิตไฟฟ้า

บีโอไอเผยคำขอส่งเสริม 9 เดือน 2.23 แสนล้าน อุตฯอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรแปรรูป ยานยนต์ การแพทย์ มูลค่าลงทุนสูง 04 พฤศจิกายน 2563

บีโอไอเผยคำขอส่งเสริม 9 เดือน 2.23 แสนล้าน อุตฯอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรแปรรูป ยานยนต์ การแพทย์ มูลค่าลงทุนสูง

ปลื้ม ญี่ปุ่นเลือก 7 โครงการในไทย มอบทุนพัฒนาดิจิทัลภาคอุตสาหกรรม 20 ตุลาคม 2563

ปลื้ม ญี่ปุ่นเลือก 7 โครงการในไทย มอบทุนพัฒนาดิจิทัลภาคอุตสาหกรรม

บีโอไอย้ำไทยเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมใหม่ 12 ตุลาคม 2563

บีโอไอย้ำไทยเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมใหม่

หน้า 2 / 26