ข่าวประชาสัมพันธ์

บีโอไอ เชียงใหม่ ขอเลื่อนการสัมมนา เรื่อง "บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับช่างฝีมือต่างชาติภายใต้ระบบ Single Window for Visa and Work Permit" 27 กุมภาพันธ์ 2563

บีโอไอ เชียงใหม่ ขอเลื่อนการสัมมนา เรื่อง "บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับช่างฝีมือต่างชาติภายใต้ระบบ Single Window for Visa and Work Permit" ในวันที่ 6 มีนาคม 2563

บีโอไอ ยกเลิก "รับคำขอฯ" รูปแบบเอกสาร 02 มกราคม 2563

บีโอไอ ยกเลิก "รับคำขอฯ" รูปแบบเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Smart Visa 05 มีนาคม 2562

Smart Visa

ระบบ e-Mornitoring 23 มกราคม 2561

ระบบ e-Mornitoring

SMART VISA 23 มกราคม 2561

SMART VISA

BOI กับการปรับโครงสร้างใหม่ 08 กันยายน 2560

BOI กับการปรับโครงสร้างใหม่

หน้า 1 / 2