ข่าวประชาสัมพันธ์

NO GIFT POLICY "อวยพรก็เพียงพอ" 12 พฤศจิกายน 2562

NO GIFT POLICY "อวยพรก็เพียงพอ"

Smart Visa 05 มีนาคม 2562

Smart Visa

ระบบ e-Mornitoring 23 มกราคม 2561

ระบบ e-Mornitoring

SMART VISA 23 มกราคม 2561

SMART VISA

BOI กับการปรับโครงสร้างใหม่ 08 กันยายน 2560

BOI กับการปรับโครงสร้างใหม่

ศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC) 11 กรกฎาคม 2560

ศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC)

หน้า 1 / 2