ภาพข่าวกิจกรรม

นายวรชาติ ชูชม บรรยายในหัวข้อเรื่อง “นโยบายส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ของ SMEs” 25 สิงหาคม 2565

นายวรชาติ ชูชม บรรยายในหัวข้อเรื่อง “นโยบายส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ของ SMEs”

นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ Mr. Max Chang Director จากสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวันประจำประเทศไทย และ Mr.Pu-yun Long จาก สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และคณะ 10 สิงหาคม 2565

นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ Mr. Max Chang Director จากสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวันประจำประเทศไทย และ Mr.Pu-yun Long จาก สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และคณะ

นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 พบปะผู้ประกอบการ บริษัท ดีฟ เอสแอลจี จำกัด 15 มิถุนายน 2565

นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 พบปะผู้ประกอบการ บริษัท ดีฟ เอสแอลจี จำกัด

ภาพข่าวร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบน 11 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพข่าวร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบน

ภาพข่าวการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ไขข้อข้องใจ : การขอสิทธิประโยชน์ BOI สำหรับ SMEs" 11 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพข่าวการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ไขข้อข้องใจ : การขอสิทธิประโยชน์ BOI สำหรับ SMEs"

ภาพข่าวร่วมกิจกรรมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ประเภทกิจการน่าลงทุนและให้การส่งเสริมหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ตามจุดยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย” 20 ธันวาคม 2564

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ประเภทกิจการน่าลงทุนและให้การส่งเสริมหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ตามจุดยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย”

หน้า 2 / 7