ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 บรรยายเรื่อง "ลงทุนกับคนรุ่นใหม่ Young Investor Day เผยเคล็ดลับก่อนการลงทุนกับ BOI" 07 สิงหาคม 2566

ภาพข่าว ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 บรรยายเรื่อง "ลงทุนกับคนรุ่นใหม่ Young Investor Day เผยเคล็ดลับก่อนการลงทุนกับ BOI"

ภาพข่าว นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ได้ให้การต้อนรับ MR.PARK SOON JEONG (CEO) จากบริษัท R X O Company .,Ltd. 20 กรกฎาคม 2566

ภาพข่าว นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ได้ให้การต้อนรับ MR.PARK SOON JEONG (CEO) จากบริษัท R X O Company .,Ltd.

ภาพข่าวกิจกรรม นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้นำคณะผู้ประกอบการจากภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย ศึกษาดูงานด้านการค้าการลงทุน ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 18 กรกฎาคม 2566

ภาพข่าวกิจกรรม นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้นำคณะผู้ประกอบการจากภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย ศึกษาดูงานด้านการค้าการลงทุน ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ภาพข่าว นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้นำคณะผู้ประกอบการจากภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มนักธุรกิจไทย (Thai Cham) และนักธุรกิจจากเวียดนามทางภาคเหนือ 14 กรกฎาคม 2566

ภาพข่าว นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้นำคณะผู้ประกอบการจากภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มนักธุรกิจไทย (Thai Cham) และนักธุรกิจจากเวียดนามทางภาคเหนือ

ภาพข่าวกิจกรรม นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 เป็นวิทยากรร่วมเสวนา "Forum 2023 : NEC Lamphun Moving Forward Together" 12 มิถุนายน 2566

ภาพข่าวกิจกรรม นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 เป็นวิทยากรร่วมเสวนา "Forum 2023 : NEC Lamphun Moving Forward Together"

นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) จังหวัดเชียงใหม่” 31 พฤษภาคม 2566

นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) จังหวัดเชียงใหม่” ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน้า 2 / 10