ข่าวนโยบาย/ข่าวบอร์ดบีโอไอ

บีโอไอจับมือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง-กรรมการจัดหางาน เปิดตัวระบบเชื่อมโยงข้อมูลจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 20 กันยายน 2560

บีโอไอจับมือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง-กรรมการจัดหางาน เปิดตัวระบบเชื่อมโยงข้อมูลจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

บีโอไอหนุนกิจการออกแบบสมองกลฝังตัว เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับบ้านอัจฉริยะ 18 กันยายน 2560

บีโอไอหนุนกิจการออกแบบสมองกลฝังตัว เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับบ้านอัจฉริยะ

บอร์ดบีโอไออนุมัติส่งเสริมลงทุน 28,000 ล้าน 15 กันยายน 2560

บอร์ดบีโอไออนุมัติส่งเสริมลงทุน 28,000 ล้าน

บอร์ดบีโอไอส่งเสริม "การเกษตรสมัยใหม่" พร้อมส่งเสริมให้เพิ่มขีดแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม - การเกษตร 15 กันยายน 2560

บอร์ดบีโอไอส่งเสริม "การเกษตรสมัยใหม่" พร้อมส่งเสริมให้เพิ่มขีดแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม - การเกษตร

บีโอไอให้ส่งเสริม 5 โครงการสานฝันคนกรุงฯ ขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-ชมพู-เหลือง 27 กรกฎาคม 2560

บีโอไอให้ส่งเสริม 5 โครงการสานฝันคนกรุงฯ ขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-ชมพู-เหลือง

บีโอไอผนึกกำลัง 5 หน่วยงานรัฐ เปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง หาผู้เชี่ยวชาญป้อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 03 กรกฎาคม 2560

บีโอไอผนึกกำลัง 5 หน่วยงานรัฐ เปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง หาผู้เชี่ยวชาญป้อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

หน้า 24 / 26